சிறப்பம்சங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவுக்கான சிறந்த சாதனம்! 700 ரூபிள் மகிழ்ச்சி !!!

தயிர் தயாரிப்பாளர்களை வீட்டிலேயே தயாரிக்க வேண்டுமென்றே வாங்கினேன், இப்போது எந்த வேதியியலும் இல்லாத கடை தயாரிப்புகளை கைவிட்டேன். @ 123 @ எல்லாமே எங்களால் உண்ணப்படுகின்றன, எனவே உகந்த அளவு தேர்வு செய்யப்பட்டது - 1.4 எல் (தலா 200 மில்லி 7 ஜாடிகள்). இது ஒரு டைமர் இல்லாமல் மலிவான தயிர் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராக இருந்தது; ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு 700 ரூபிள் செலவாகும். இது நன்றாக வேலை செய்கிறது, நான...